დამხმარე სახელმძღვანელო - „სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვთა სკოლაში ტრანზიციის ხელშეწყობა”

PDF ვერსიის გადმოწერა

პროექტის წერის და მართვის სახელძღვანელო

პუბლიკაცია გამოცემულია განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში.

PDF ვერსიის გადმოწერა