პროექტის წერის და მართვის სახელძღვანელო

პუბლიკაცია გამოცემულია განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში.

PDF ვერსიის გადმოწერა