შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლების და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების ადვოკატირების საპილოტე პროგრამის დასაქმებულთა კვლევა

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საპილოტე პროგრამის ''შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლების და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების ადვოკატირება''  დასაქმებულთა კვლევა.

PDF ვერსიის გადმოწერა

შშმ პირთა თანაბარი პირობების უზრუნველყოფის 2014–2016 წლების სახელმწიფო სამოქმედო გეგმის IX თავის (შრომა დასაქმება) მონიტორინგის შედეგების წარდგენა

შშმ პირთა თანაბარი პირობების უზრუნველყოფის 2014–2016 წლების სახელმწიფო სამოქმედო გეგმის IX თავის (შრომა დასაქმება) მონიტორინგის შედეგების
წარდგენა პროექტის ,,შშმ პირთა უფლებების დაცვა და განხორციელება“ შეჯამება

PDF ვერსიის გადმოწერა

მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვთა უფლებების კვლევა

გამოცემა ინფორმაციული ხასიათისაა და წარმოგვიდგენს იმერეთის რეგიონში მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვთა უფლებების კვლევის შედეგებს.

PDF ვერსიის გადმოწერა