გზად რეფორმებისკენ საბინაო სექტორში: დამწყები ბინათმესაკუთრეთა პოტენციალის ამღლება აზერბაიჯანში, ბელარუსიაში, საქართველოში, მოლდოვეთსა და უკრაინაში

პროექტის „გზად  რეფორმებისკენ საბინაო სექტორში: დამწყები ბინათმესაკუთრეთა პოტენციალის ამღლება აზერბაიჯანში, ბელარუსიაში, საქართველოში, მოლდოვეთსა და უკრაინაში" შესახებ ერთგვერდიანი ინფორმაცია

PDF ვერსიის გადმოწერა

ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა”

ერთგვერდიანი ინფორმაცია ,,ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის'' შესახებ

PDF ვერსიის გადმოწერა

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრების პროგრამა

,,შშმ ბავშვთა დღის ცენტრების პროგრამის'' შესახებ ერთგვერდიანი ინფორმაცია

PDF ვერსიის გადმოწერა

ქუთაისი: ეს მუშაობს

შესახებ ერთგვერდიანი ინფორმაცია ,,ქუთაისი: ეს მუშაობს'' პროექტის შესახებ

PDF ვერსიის გადმოწერა

საგანმანათლებლო პროგრამები

ერთგვერდიანი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ

PDF ვერსიის გადმოწერა

სოციალური მეწარმეობა - ინოვაციური მიდგომა ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებებისთვის

ერთგვერდიანი ინფორმაცია პროექტის შესახებ

PDF ვერსიის გადმოწერა

დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა

ერთგვერდიანი ინფორმაცია პროექტის შესახებ

PDF ვერსიის გადმოწერა

გზამკვლევი დამსაქმებელთათვის

შექმნილია "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლების და დასაქმების თანაბარი ხელმისაწვდომობის ადვოკატირება და ლობირება" ფარგლებში. პუბლიკაციის მიზანია შეამციროს სტიგმა დამსაქმებლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ. 

PDF ვერსიის გადმოწერა

საინფორმაციო ფლაერი

გამოცემა ტუბერკულოზის თემაზე. მომ­ზა­დებულია ქუ­თა­ი­სის გა­ნათ­ლების გან­ვი­თა­რების და და­საქ­მების ცენ­ტრის მი­ერ, პრო­ექ­ტის „შიდ­სის, ალ­კოჰოლიზ­მის, ნარ­კო­ტი­კის და თამბაქოს მოხმა­რების­გან თა­ვი­სუ­ფა­ლი და და­ცუ­ლი ჯან­სა­ღი მო­მა­ვა­ლი თაობა“ ფარ­გლებში,

PDF ვერსიის გადმოწერა

ბროშურა

ბროშურა გამოცემულია პროგრამის "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლების და დასაქმების თანაბარი ხელმისაწვდომობის ადვოკატირება და ლობირება" ფარგლებში და მკითხველს საშუალებას აძლევს პროექტის მიზნებს და ამოცანებს, მიღწევებს და შუალედურ შედეგებს გაეცნოს.

PDF ვერსიის გადმოწერა

არასამთავრობო ორგანიზაციების ცნობარი

ცნობარში თავმოყრილია დასავლეთ საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონტაქტო ინფორმაციები, რომელიც დაინტერესებულ პირებს მათთვის საჭირო ინფორმაციასთან მარტივად წვდომის შესაძლებლობას მისცემს.

PDF ვერსიის გადმოწერა

ახალგაზრდები უკეთესი მმართველობის მშენებლობისთვის

წარმოდგენილი პუბლიკაცია მომზადებულია ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის მიერ, ფონდ ,,ღია საზოგადოება - საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტის: ,,ახალგაზრდები უკეთესი მმართველობის მშენებლობისათვის“ შედეგებსა და წარმატებულ მაგალითებზე დაყრდნობით. 

PDF ვერსიის გადმოწერა

საინფორმაციო ფლაერი

გამოცემა აივ ინფექციის თემაზე. მომ­ზა­დებულია ქუ­თა­ი­სის გა­ნათ­ლების გან­ვი­თა­რების და და­საქ­მების ცენ­ტრის მი­ერ, პრო­ექ­ტის „შიდ­სის, ალ­კოჰოლიზ­მის, ნარ­კო­ტი­კის და თამბაქოს მოხმა­რების­გან თა­ვი­სუ­ფა­ლი და და­ცუ­ლი ჯან­სა­ღი მო­მა­ვა­ლი თაობა“ ფარ­გლებში,

PDF ვერსიის გადმოწერა

საინფორმაციო ფლაერი

გამოცემა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების შესახებ. მომ­ზა­დებულია ქუ­თა­ი­სის გა­ნათ­ლების გან­ვი­თა­რების და და­საქ­მების ცენ­ტრის მი­ერ, პრო­ექ­ტის „შიდ­სის, ალ­კოჰოლიზ­მის, ნარ­კო­ტი­კის და თამბაქოს მოხმა­რების­გან თა­ვი­სუ­ფა­ლი და და­ცუ­ლი ჯან­სა­ღი მო­მა­ვა­ლი თაობა“ ფარ­გლებში,

PDF ვერსიის გადმოწერა

საინფორმაციო ფლაერი

გამოცემა ჰეპატიტების თემაზე. მომ­ზა­დებულია ქუ­თა­ი­სის გა­ნათ­ლების გან­ვი­თა­რების და და­საქ­მების ცენ­ტრის მი­ერ, პრო­ექ­ტის „შიდ­სის, ალ­კოჰოლიზ­მის, ნარ­კო­ტი­კის და თამბაქოს მოხმა­რების­გან თა­ვი­სუ­ფა­ლი და და­ცუ­ლი ჯან­სა­ღი მო­მა­ვა­ლი თაობა“ ფარ­გლებში,

PDF ვერსიის გადმოწერა

საინფორმაციო ფლაერი

გამოცემა თამბაქოს მოწევისაგან გამოწვეული საფრთხეების თემაზე. მომ­ზა­დებულია ქუ­თა­ი­სის გა­ნათ­ლების გან­ვი­თა­რების და და­საქ­მების ცენ­ტრის მი­ერ, პრო­ექ­ტის „შიდ­სის, ალ­კოჰოლიზ­მის, ნარ­კო­ტი­კის და თამბაქოს მოხმა­რების­გან თა­ვი­სუ­ფა­ლი და და­ცუ­ლი ჯან­სა­ღი მო­მა­ვა­ლი თაობა“ ფარ­გლებში,

PDF ვერსიის გადმოწერა

საინფორმაციო ფლაერი

გამოცემა ნარკოტიკის მოხმარებისგან გამოწვეული საფრთხეების თემაზე. მომ­ზა­დებულია ქუ­თა­ი­სის გა­ნათ­ლების გან­ვი­თა­რების და და­საქ­მების ცენ­ტრის მი­ერ, პრო­ექ­ტის „შიდ­სის, ალ­კოჰოლიზ­მის, ნარ­კო­ტი­კის და თამბაქოს მოხმა­რების­გან თა­ვი­სუ­ფა­ლი და და­ცუ­ლი ჯან­სა­ღი მო­მა­ვა­ლი თაობა“ ფარ­გლებში.

PDF ვერსიის გადმოწერა

საინფორმაციო ფლაერი

გამოცემა ჯანსაღი კვების თემაზე. მომ­ზა­დებულია ქუ­თა­ი­სის გა­ნათ­ლების გან­ვი­თა­რების და და­საქ­მების ცენ­ტრის მი­ერ, პრო­ექ­ტის „შიდ­სის, ალ­კოჰოლიზ­მის, ნარ­კო­ტი­კის და თამბაქოს მოხმა­რების­გან თა­ვი­სუ­ფა­ლი და და­ცუ­ლი ჯან­სა­ღი მო­მა­ვა­ლი თაობა“ ფარ­გლებში.

PDF ვერსიის გადმოწერა

საინფორმაციო ფლაერი

გამოცემა ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული საფრთხეების თემაზე. მომ­ზა­დებულია ქუ­თა­ი­სის გა­ნათ­ლების გან­ვი­თა­რების და და­საქ­მების ცენ­ტრის მი­ერ, პრო­ექ­ტის „შიდ­სის, ალ­კოჰოლიზ­მის, ნარ­კო­ტი­კის და თამბაქოს მოხმა­რების­გან თა­ვი­სუ­ფა­ლი და და­ცუ­ლი ჯან­სა­ღი მო­მა­ვა­ლი თაობა“ ფარ­გლებში.

PDF ვერსიის გადმოწერა