ევროპა, როგორც მეზობელი: სამოქალაქო საზოგადოების ხედვა

PDF ვერსიის გადმოწერა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 2006 წლის 13 დეკემბრის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია

PDF ვერსიის გადმოწერა