დამხმარე სახელმძღვანელო - „სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვთა სკოლაში ტრანზიციის ხელშეწყობა”

PDF ვერსიის გადმოწერა

10 წლის ანგარიში

PDF ვერსიის გადმოწერა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლების და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების ადვოკატირების საპილოტე პროგრამის დასაქმებულთა კვლევა

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საპილოტე პროგრამის ''შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლების და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების ადვოკატირება''  დასაქმებულთა კვლევა.

PDF ვერსიის გადმოწერა

შშმ პირთა თანაბარი პირობების უზრუნველყოფის 2014–2016 წლების სახელმწიფო სამოქმედო გეგმის IX თავის (შრომა დასაქმება) მონიტორინგის შედეგების წარდგენა

შშმ პირთა თანაბარი პირობების უზრუნველყოფის 2014–2016 წლების სახელმწიფო სამოქმედო გეგმის IX თავის (შრომა დასაქმება) მონიტორინგის შედეგების
წარდგენა პროექტის ,,შშმ პირთა უფლებების დაცვა და განხორციელება“ შეჯამება

PDF ვერსიის გადმოწერა

წლის ანგარიში 2016

PDF ვერსიის გადმოწერა

გაერთიანებული ერების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების ორგანიზაციის კონვენცია

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 2006 წლის 13 დეკემბრის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია

PDF ვერსიის გადმოწერა

ევროპა, როგორც მეზობელი: სამოქალაქო საზოგადოების ხედვა

PDF ვერსიის გადმოწერა

გზად რეფორმებისკენ საბინაო სექტორში: დამწყები ბინათმესაკუთრეთა პოტენციალის ამღლება აზერბაიჯანში, ბელარუსიაში, საქართველოში, მოლდოვეთსა და უკრაინაში

პროექტის „გზად  რეფორმებისკენ საბინაო სექტორში: დამწყები ბინათმესაკუთრეთა პოტენციალის ამღლება აზერბაიჯანში, ბელარუსიაში, საქართველოში, მოლდოვეთსა და უკრაინაში" შესახებ ერთგვერდიანი ინფორმაცია

PDF ვერსიის გადმოწერა

ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა”

ერთგვერდიანი ინფორმაცია ,,ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის'' შესახებ

PDF ვერსიის გადმოწერა

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრების პროგრამა

,,შშმ ბავშვთა დღის ცენტრების პროგრამის'' შესახებ ერთგვერდიანი ინფორმაცია

PDF ვერსიის გადმოწერა

ქუთაისი: ეს მუშაობს

შესახებ ერთგვერდიანი ინფორმაცია ,,ქუთაისი: ეს მუშაობს'' პროექტის შესახებ

PDF ვერსიის გადმოწერა

საგანმანათლებლო პროგრამები

ერთგვერდიანი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ

PDF ვერსიის გადმოწერა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლების და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების ადვოკატირება და ლობირება

ერთგვერდიანი ინფორმაცია პროექტის შესახებ

PDF ვერსიის გადმოწერა

სოციალური მეწარმეობა - ინოვაციური მიდგომა ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებებისთვის

ერთგვერდიანი ინფორმაცია პროექტის შესახებ

PDF ვერსიის გადმოწერა

დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა

ერთგვერდიანი ინფორმაცია პროექტის შესახებ

PDF ვერსიის გადმოწერა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 2006 წლის 13 დეკემბრის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია

PDF ვერსიის გადმოწერა

გზამკვლევი დამსაქმებელთათვის

შექმნილია "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლების და დასაქმების თანაბარი ხელმისაწვდომობის ადვოკატირება და ლობირება" ფარგლებში. პუბლიკაციის მიზანია შეამციროს სტიგმა დამსაქმებლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ. 

PDF ვერსიის გადმოწერა

პრეს – რელიზი დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის შესახებ

მომზადებულია პროექტის ,,დამოკიდებულებიდან თვითკმარობამდე – ინოვაციური და ეფექტური საარსებო წყაროების გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის’’ ფარგლებში, რომელიც ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით  ლტოლვილთა დანიის საბჭოსა და საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი ,,აფხაზეთის’’ მიერ ხორციელდება. ქუთაისში პროგრამის პარტნიორია ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი.

PDF ვერსიის გადმოწერა

პრეს – რელიზი დასაქმების ფორუმის შესახებ

შექმნილია პროგრამის "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლების და დასაქმების თანაბარი ხელმისაწვდომობის ადვოკატირება და ლობირება" ფარგლებში. 

PDF ვერსიის გადმოწერა

საინფორმაციო ფლაერი

გამოცემა ტუბერკულოზის თემაზე. მომ­ზა­დებულია ქუ­თა­ი­სის გა­ნათ­ლების გან­ვი­თა­რების და და­საქ­მების ცენ­ტრის მი­ერ, პრო­ექ­ტის „შიდ­სის, ალ­კოჰოლიზ­მის, ნარ­კო­ტი­კის და თამბაქოს მოხმა­რების­გან თა­ვი­სუ­ფა­ლი და და­ცუ­ლი ჯან­სა­ღი მო­მა­ვა­ლი თაობა“ ფარ­გლებში,

PDF ვერსიის გადმოწერა

პროექტის წერის და მართვის სახელძღვანელო

პუბლიკაცია გამოცემულია განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში.

PDF ვერსიის გადმოწერა

საინფორმაციო ფლაერი

მომზადებულია პროგრამის "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლების და დასაქმების თანაბარი ხელმისაწვდომობის თანაბარი შესაძლებლობების ადვოკატირება და ლობირება" ფარგლებში. 

PDF ვერსიის გადმოწერა

ბროშურა

ბროშურა გამოცემულია პროგრამის "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლების და დასაქმების თანაბარი ხელმისაწვდომობის ადვოკატირება და ლობირება" ფარგლებში და მკითხველს საშუალებას აძლევს პროექტის მიზნებს და ამოცანებს, მიღწევებს და შუალედურ შედეგებს გაეცნოს.

PDF ვერსიის გადმოწერა

ბიულეტინი

2016 წლის საინფორმაციო ბიულეტინის ივნისის გამოცემა. მომზადებულია "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრების" პროგრამის ფარგლებში.

PDF ვერსიის გადმოწერა

არასამთავრობო ორგანიზაციების ცნობარი

ცნობარში თავმოყრილია დასავლეთ საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონტაქტო ინფორმაციები, რომელიც დაინტერესებულ პირებს მათთვის საჭირო ინფორმაციასთან მარტივად წვდომის შესაძლებლობას მისცემს.

PDF ვერსიის გადმოწერა

ახალგაზრდები უკეთესი მმართველობის მშენებლობისთვის

წარმოდგენილი პუბლიკაცია მომზადებულია ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის მიერ, ფონდ ,,ღია საზოგადოება - საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტის: ,,ახალგაზრდები უკეთესი მმართველობის მშენებლობისათვის“ შედეგებსა და წარმატებულ მაგალითებზე დაყრდნობით. 

PDF ვერსიის გადმოწერა

ტრენინგ – პროგრამა ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და ოჯახური ძალადობის პრევენცია

ტრენინგ– პროგრამის "ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და ოჯახური ძალადობის პრევენცია" ფარგლებში მომზადებული ანგარიში

PDF ვერსიის გადმოწერა

მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვთა უფლებების კვლევა

გამოცემა ინფორმაციული ხასიათისაა და წარმოგვიდგენს იმერეთის რეგიონში მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვთა უფლებების კვლევის შედეგებს.

PDF ვერსიის გადმოწერა

საინფორმაციო ფლაერი

გამოცემა აივ ინფექციის თემაზე. მომ­ზა­დებულია ქუ­თა­ი­სის გა­ნათ­ლების გან­ვი­თა­რების და და­საქ­მების ცენ­ტრის მი­ერ, პრო­ექ­ტის „შიდ­სის, ალ­კოჰოლიზ­მის, ნარ­კო­ტი­კის და თამბაქოს მოხმა­რების­გან თა­ვი­სუ­ფა­ლი და და­ცუ­ლი ჯან­სა­ღი მო­მა­ვა­ლი თაობა“ ფარ­გლებში,

PDF ვერსიის გადმოწერა

საინფორმაციო ფლაერი

გამოცემა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების შესახებ. მომ­ზა­დებულია ქუ­თა­ი­სის გა­ნათ­ლების გან­ვი­თა­რების და და­საქ­მების ცენ­ტრის მი­ერ, პრო­ექ­ტის „შიდ­სის, ალ­კოჰოლიზ­მის, ნარ­კო­ტი­კის და თამბაქოს მოხმა­რების­გან თა­ვი­სუ­ფა­ლი და და­ცუ­ლი ჯან­სა­ღი მო­მა­ვა­ლი თაობა“ ფარ­გლებში,

PDF ვერსიის გადმოწერა

საინფორმაციო ფლაერი

გამოცემა ჰეპატიტების თემაზე. მომ­ზა­დებულია ქუ­თა­ი­სის გა­ნათ­ლების გან­ვი­თა­რების და და­საქ­მების ცენ­ტრის მი­ერ, პრო­ექ­ტის „შიდ­სის, ალ­კოჰოლიზ­მის, ნარ­კო­ტი­კის და თამბაქოს მოხმა­რების­გან თა­ვი­სუ­ფა­ლი და და­ცუ­ლი ჯან­სა­ღი მო­მა­ვა­ლი თაობა“ ფარ­გლებში,

PDF ვერსიის გადმოწერა

საინფორმაციო ფლაერი

გამოცემა თამბაქოს მოწევისაგან გამოწვეული საფრთხეების თემაზე. მომ­ზა­დებულია ქუ­თა­ი­სის გა­ნათ­ლების გან­ვი­თა­რების და და­საქ­მების ცენ­ტრის მი­ერ, პრო­ექ­ტის „შიდ­სის, ალ­კოჰოლიზ­მის, ნარ­კო­ტი­კის და თამბაქოს მოხმა­რების­გან თა­ვი­სუ­ფა­ლი და და­ცუ­ლი ჯან­სა­ღი მო­მა­ვა­ლი თაობა“ ფარ­გლებში,

PDF ვერსიის გადმოწერა

საინფორმაციო ფლაერი

გამოცემა ნარკოტიკის მოხმარებისგან გამოწვეული საფრთხეების თემაზე. მომ­ზა­დებულია ქუ­თა­ი­სის გა­ნათ­ლების გან­ვი­თა­რების და და­საქ­მების ცენ­ტრის მი­ერ, პრო­ექ­ტის „შიდ­სის, ალ­კოჰოლიზ­მის, ნარ­კო­ტი­კის და თამბაქოს მოხმა­რების­გან თა­ვი­სუ­ფა­ლი და და­ცუ­ლი ჯან­სა­ღი მო­მა­ვა­ლი თაობა“ ფარ­გლებში.

PDF ვერსიის გადმოწერა

საინფორმაციო ფლაერი

გამოცემა ჯანსაღი კვების თემაზე. მომ­ზა­დებულია ქუ­თა­ი­სის გა­ნათ­ლების გან­ვი­თა­რების და და­საქ­მების ცენ­ტრის მი­ერ, პრო­ექ­ტის „შიდ­სის, ალ­კოჰოლიზ­მის, ნარ­კო­ტი­კის და თამბაქოს მოხმა­რების­გან თა­ვი­სუ­ფა­ლი და და­ცუ­ლი ჯან­სა­ღი მო­მა­ვა­ლი თაობა“ ფარ­გლებში.

PDF ვერსიის გადმოწერა

საინფორმაციო ფლაერი

გამოცემა ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული საფრთხეების თემაზე. მომ­ზა­დებულია ქუ­თა­ი­სის გა­ნათ­ლების გან­ვი­თა­რების და და­საქ­მების ცენ­ტრის მი­ერ, პრო­ექ­ტის „შიდ­სის, ალ­კოჰოლიზ­მის, ნარ­კო­ტი­კის და თამბაქოს მოხმა­რების­გან თა­ვი­სუ­ფა­ლი და და­ცუ­ლი ჯან­სა­ღი მო­მა­ვა­ლი თაობა“ ფარ­გლებში.

PDF ვერსიის გადმოწერა

ბიულეტინი

2016 წლის საინფორმაციო ბიულეტინის აპრილი – მაისის გამოცემა. მომზადებულია "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრების" პროგრამის ფარგლებში.

PDF ვერსიის გადმოწერა

ბიულეტინი

2016 წლის საინფორმაციო ბიულეტინის მარტის თვის  გამოცემა. მომზადებულია "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრების" პროგრამის ფარგლებში.

PDF ვერსიის გადმოწერა

ბიულეტინი

2015 წლის საინფორმაციო ბიულეტინის აგვისტოს თვის გამოცემა. მომზადებულია "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრების" პროგრამის ფარგლებში.

PDF ვერსიის გადმოწერა

ბიულეტინი

2015 წლის საინფორმაციო ბიულეტინის ივლისის თვის გამოცემა. მომზადებულია "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრების" პროგრამის ფარგლებში.

PDF ვერსიის გადმოწერა

ბიულეტინი

2015 წლის საინფორმაციო ბიულეტინის ივნისის თვის გამოცემა. მომზადებულია "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრების" პროგრამის ფარგლებში.

PDF ვერსიის გადმოწერა

ბიულეტინი

2015  წლის საინფორმაციო ბიულეტინის მაისის თვის გამოცემა. მომზადებულია "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრების" პროგრამის ფარგლებში.

PDF ვერსიის გადმოწერა

ბიულეტინი

2015 წლის საინფორმაციო ბიულეტინის აპრილის თვის გამოცემა. მომზადებულია "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრების" პროგრამის ფარგლებში.

PDF ვერსიის გადმოწერა

ბიულეტინი

2015 წლის საინფორმაციო ბიულეტინის მარტის თვის გამოცემა. მომზადებულია "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრების" პროგრამის ფარგლებში.

PDF ვერსიის გადმოწერა

ბიულეტინი

2015 წლის საინფორმაციო ბიულეტინის თებერვლის თვის გამოცემა. მომზადებულია "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრების" პროგრამის ფარგლებში.

PDF ვერსიის გადმოწერა

ბიულეტინი

2015 წლის საინფორმაციო ბიულეტინის იანვრის თვის გამოცემა. მომზადებულია "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრების" პროგრამის ფარგლებში.

PDF ვერსიის გადმოწერა

წლის ანგარიში 2015

2015 წლის ანგარიში მოკლეთ მომოიხილავს  სამი პროგრამული მიმართულებით განხორციელებულ საქმიანობებს. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, ბავშვთა დაცვა და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობაზე ზრუნვა  კვლავ რჩება განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის მთავარ გამოწვევად.

PDF ვერსიის გადმოწერა

წლის ანგარიში 2014

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის 2014 წლის ანგარიშში თავმოყრილია ორგანიზაციის მიერ წლის მანძილზე განხორციელებული პროექტები. 

PDF ვერსიის გადმოწერა

წლის ანგარიში 2012 – 2013

წლის გამოცემა თავს უყრის ამ პერიოდში განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი მიერ განხორციელებულ ძირითად აქტივობებს სამი ძირითადი პროგრამული ჩარჩოს ქვეშ: სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, ბავშვთა დაცვა და ეკონომიკური განვითარება.

PDF ვერსიის გადმოწერა

წლის ანგარიში 2010 – 2011

წლიური გამოცემა გთავაზობთ წლის მანძილზე სხვადასხვა პროგრამული მიმართულებით განხორციელებული საქმიანობების მოკლე მიმოხილვას. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, ბავშვთა დაცვის ხელსეწყობა და ეკონომიკურ განვითარებაზე ზრუნვა კვლავ რჩება განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის მთავარ გამოწვევად.

PDF ვერსიის გადმოწერა

წლის ანგარიში 2008 – 2009

წლიური გამოცემა გთავაზობთ წლის მანძილზე სხვადასხვა პროგრამული მიმართულებით განხორციელებული საქმიანობების მოკლე მიმოხილვას

PDF ვერსიის გადმოწერა