გამგეობის თავმჯდომარე


აღმასრულებელი დირექტორიპროექტის კოორდინატორი


დღის ცენტრების კოორდინატორიტრენერ კონსულტანტი ფინანსური მენეჯერი


ოფის-მენეჯერი


საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კომუნიკაციის მენეჯერიდასაქმების კონსულტანტი


მაკა ჩინიჯიშვილი ,,მომავლის თაობა' კოორდინატორიპროექტის კოორდინატორიტრენერ–კონსულტანტი ქუთაისის შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის პედაგოგიდღის ცენტრის პედაგოგიდღის ცენტრის პედაგოგის ასისტენტი


დღის ცენტრის პედაგოგის ასისტენტიდღის ცენტრის პედაგოგი