ბიზნეს საკონსულტაციო ცენტრი/BCC

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი გთავაზობთ უფასო ბიზნეს საკონსულტაციო მომსახურებას!

ბიზნეს საკონსულტაციო ცენტრის მიზანია ხელი შეუწყოს რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებას მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორის ზრდით და გაძლიერებით.

უფასო კონსულტაციით სარგებლობა შუძლიათ ფიზიკური პირებს, რომელთაც სურთ ბინზესის წამოწყება:
• ახალგაზრდებს
• მოწყვლადი ჯუფების წარმომადგენლებს
• იძულებით გადაადგილებულ პირებს

ამჟამად ბიზნეს საკონსულტაციო ცენტრის მომსახურებით სარგებლობენ მოქმედი მცირე და საშუალო ბიზნესები:
• წარმოების და სერვისის ბიზნესები
• აგროპროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოები 
• პირველადი სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებლები, ფერმერები
• ექსპორტზე ორიენტირებული საწარმოები

ბიზნეს საკონსულტაციო ცენტრი ბენეფიციარებს სთავაზობს შემდეგ მომსახურებებს:
• ბიზნეს ინფორმაციის მოძიება
• ბიზნესის წამოწყებისათვის და განვითარებისათვის რესურსების მოძიებაში დახმარება
• ბიზნეს დაგეგმარებაში დახმარება
• ფინანსური ანალიზის და ფინანსური მოდელის შემუშავება
• აგრობიზნესების და სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების კონსულტაცია 
• მარკეტინგული კონსულტაცია
• ახალი პროდუქციის განვითარება და ზრდის სტრატეგიების შემუშავება
• ბიზნესის წამოწყებისათვის და განვითარებისათვის რესურსების მოძიებაში დახმარება
• საინვესტიციო პროექტის და ბიზნეს გეგმის მომზადებაში დახმარება
• ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) თემაზე კონსულტაცია, ექსპორტთან დაკავშირებულ საკითხებში კონსულტირება
• აგრობიზნესების და სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების რჩევები იურიდიულ, ექსტენციის და ბიზნესის განვითარების საკითხებში 
• ტრენინგები ბიზნესის დაგეგმვაში, მარკეტინგსა და ფინანსებში

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: 
პ.ინგოროყვას ქ. #64
(+995 431) 25 13 30
bcc@edec.ge