ქუთაისის ახალგაზრდული ბიბლიოთეკა

მიზნობრივი ჯგუფი: ქუთაისში მცხოვრები 7–დან 25 წლამდე ახალგაზრდები

მხარდამჭერები: საქართველოს მშვიდობის კორპუსი, ამერიკის საელჩო საქართველოში

პროექტის მიზანი: ახალგაზრდებში წიგნის კითხვის პროპაგანდა მათთვის თანამედროვე გამოცემების შეთავაზებითა და სადისკუსიო ღონისძიებებში ჩართვით.

ბიბლიოთეკისათვის შეძენილი იქნა 785 წიგნი ქართულ, ფრანგულ, ინგლისურ, იტალიურ, ესპანურ და რუსულ ენებზე. ჩამოყალიბდა სადისკუსიო კლუბი.