კომპიუტერული პროგრამები

კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსი აუდიტორებს საშუალებას აძლევს შეისწავლონ:

  • საოფისე დოკუმენტების მომზადება;
  • გრაფიკებსა და ცხრილებში მუშაობა;
  • პრეზენტაციის აწყობა;
  • მისალოცი ბარათების დამზადება;
  • სარეკლამო ბროშურების შექმნა;
  • ინტერნეტში ინფორმაციის მოძიება.

კურსის ხანგრძლივობაა _ 1 თვე (12 მეცადინეობა/18 საათი)

გაიცემა სერტიფიკატი.