ინგლისური ენა

კურსის სწავლება ოთხსაფეხურიანია

  • თითოეული საფეხური მოიცავს 4 თვეს;
  • კურსი გათვალისწინებულია, როგორც დამწყები ასევე ენის ცოდნის გაუმჯობესების მსურველთათვის. 

გაიცემა სერტიფიკატი.