თურქული ენა

აუდიტორებს კურსი საშუალებას აძლევს შეისწავლონ თურქული ენა სწრაფად და მარტივად.

სწავლების ხანგრძლივობა: 3 თვე (კვირაში 3 მეცადინეობა).

გაიცემა სერტიფიკატი.