რუსული ენა

კურსი აუდიტორებს საშუალებას აძლევს შეისწავლონ რუსული ენა სწრაფად და მარტივად.

კურსის ხანგრძლივობა 3 თვე (კვირაში 3 მეცადინეობა).

გაიცემა სერტიფიკატი.