ეფექტური კომუნიკაცია სერვის

კურსი აუდიტორებს საშუალებას აძლევს შეისწავლონ:

  • რთულ მომხმარებელთან კომუნიკაციის სპეციფიკები;
  • გაყიდვის შეფუთვის ტექნიკები, გასაყიდი პროდუქციის შესახებ ინფორმაციის სწორად მართვის ხერხები;
  • პირადი და სატელეფონო კონტაქტების წარმართვის ტექნიკები; 
  • კლიენტთა ტიპები და სპეციფიკური მიდგომები;
  • პროდუქტის სწორად შეთავაზების და კლიენტთან ურთიერთობის ტექნიკები.

კურსის ხანგრძლივობაა 1 თვე (13 მეცადინეობა). 

გაიცემა სერტიფიკატი.