გაყიდვები და ეფექტური კომუნიკაცია

კურსი აუდიტორებს საშუალებას აძლევს შეისწავლონ:

 • კლიენტთან ეფექტური კომუნიკაცია;
 • მოსმენისა და დიალოგის აწყობა;
 • პროდუქტის სწორად შეთავაზების უნარები;
 • ემოციის მართვისა და კონფლიქტის მოგვარების უნარები;
 • ანალიზის უნარები;
 • მომხმარებელზე პირველი შთაბეჭდილების ეფექტი და დიალოგის აწყობა;
 • პროდუქტის ცოდნა მისი სწორად შეთავაზების ალტერნატივები;
 • მომხმარებელთა ფსიქოტიპის შესწავლის მისთვის კომფორტული სიტუაციის შექმნის შედეგად მიღებული გრძელვადიანი ურთიერთობის გარანტიის ანალიზი;
 • კრიზისებისა და მართვის სტატისტიკა;
 • მიღწევებისა და მარცხის ანალიზი;
 • მომხმარებელთა ბაზრის შესწავლა, სეგმენტის ფსიქოლოგიაზე დადებითი ზემოქმედების მოხდენა.

     კურსის ხანგრძლივობაა _ 1 თვე (10 მეცადინეობა) .

     გაიცემა სერტიფიკატი.