ზოგადი მენეჯმენტი

ზოგადი მენეჯმენტს კურსი 4 მოდულისაგან შედგება და ითვალისწინებს მენეჯერული საქმიანობისთვის საჭირო ყველა კომპონენტის კომპლექსურ სწავლებას:  

  • მოდული I – პროფ. ორიენტაცია
  • მოდული II – ორგანიზაციული მართვა/ოფის მენეჯმენტი
  • მოდული III – მარკეტინგი და PR მენეჯმენტი
  • მოდული IV – ფინანსური მენეჯმენტი

კურსის ხანგრძლივობაა _ 4 თვე (48 მეცადინეობა).

გაიცემა სერტიფიკატი.

ონლაინ რეგისტრაცია