ფსიქოლოგია

ტრენინგის ფარგლებში მსმენელებს საშუალება ექნებათ:

  • შეისწავლონ გარემოსა და გენეტიკის გავლენა ბავშვთა განვითარების სხვადასხვა ფაზებში;
  • დაეუფლონ გარდამავალი ასაკის თანმდევი პრობლემების სპეციფიკებს;
  • გაიღრმავონ ცოდნა მოზარდთა რთული ქცევის გამოხატვის მიზეზებსა და ფაქტორებზე;
  • ეფექტურად გადაჭრან მოზარდთა ასაკობრივი  თავისებურებებით გამოწვეული პრობლემები.

კურსის ხანგრძლივობაა– 5 დღე–30 საათი.

გაიცემა სერტიფიკატი.