კარიერული ორიენტაცია

კურსი აუდიტორებს საშუალებას აძლევს შეისწავლონ:

  • როგორ შევადგინონ CV;
  • როგორ უნდა დაწერონ სამოტივაციო წერილი;
  • როგორ წარსდგნენ ღირსეულად გასაუბრების დროს პოტენციურ დამსაქმებელთა წინაშე.

კურსის ხანგრძლივობაა– 2 დღე.

გაიცემა სერტიფიკატი.