ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა

გეოგრაფიული არეალი: ქუთაისი

განხორციელების პერიოდი:01.08.2015– 31.08.2020

დონორი: საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG), აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

სამიზნე ჯგუფი: ახალგაზრდები

მიზანი:ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების შესახებ სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება, ახალგაზრდების  სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობა და არასამთავრობო ორგანიზაციების  გაძლიერება, დისკრიმინაციასთან და სიძულვილის ენასთან ბრძოლა.

ბიუჯეტი: 30 000 $