მომავლის თაობა/Future Generation

გეოგრაფიული არეალი: ქუთაისი

განხორციელების პერიოდი: 2018 - 2020

დონორი: PH International, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

სამიზნე ჯგუფი: მოსწავლეები, პედაგოგები, მშობლები.

მიზანი: სკოლებში სამოქალაქო განათლების სასწავლო პროგრამის გაუმჯობესება და მოსწავლეების მიერ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილზე მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება, აგრეთვე ახალგაზრდებში სამოქალაქო განათლების გაძლიერების გზით სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაზრდის მხარდაჭერა გამჭირვალე ანგარიშვალდებული მმართველობისათვის.