გზად რეფორმებისკენ საბინაო სექტორში: დამწყები ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების პოტენციალის ამაღლება აზრბაიჯანში, ბელორუსიაში, საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში

გეოგრაფიული არეალი: ქუთაისი.

განხორციელების პერიოდი: 01.04.2016 – 01.01.2018 

დონორი: ევროკავშირი

სამიზნე ჯგუფი: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წარმომადგენლები, სამოქალაქო საზოგადოება, ადგილობრივი თვითმმართველობა.

მიზანი:ქუთაისის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შესაძლებლობების განვითარება, ეფექტური ადმინისტრირებისა და მართვის ხელშეწყობა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობით.

ბიუჯეტი: 47 000 €