მოსახლეობის ფორუმი სამოქალაქო ჩართულობისათვის

მიზნობრივი ჯგუფი: სამოქალაქო საზოგადოება

მხარდამჭერი: ამერიკული ფონდი „ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის“ (NED)

პროექტის მიზანი: მოსახლეობის ჯგუფების პიროვნული ინიციატივების, პასუხისმგებლობათა გადანაწილების და ორგანიზაციული უნარების გაძლიერების საშუალებით, ქუთაისის ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება.

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ფორუმის საორგანიზაციო კომიტეტი; ორგანიზება გაუკეთდა შეხვედრებს დაინტერესებულ პირებთან; მათთან თანამშრომლობით განისაზღვრა ქალაქისთვის პრიორიტეტული სფეროები, რომლის ირგვლივ იმუშავეს მოსახლეობის ჯგუფებმა. სამუშაო ჯგუფების მიერ გამოვლენილი პრობლემების საპასუხოდ მომზადდა დასკვნები, რეკომენდაციები, საპროექტო წინადადებები და დაიგეგმა მათი განხორციელება