ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოში

მიზნობრივი ჯგუფი: 16– დან 21 წლამდე ახალგაზრდები.

დონორ(ებ)ი: აშშ – ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო(USAID).

პარტნიორ(ებ)ი: საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG).

პროექტის მიზანი: ახალგაზრდებს შორის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების გზით დემოკრატიისა და ლიბერალური ღირებულებების დამკვიდრების ხელშეწყობა.

  • პროექტის ფარგლებში: შეიქმნა ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრი;
  • 904 – მა ახალგაზრდამ გაიარა ტრენინგი ტოლერანტობის, პროექტების წერისა და მართვის, მოსახლეობის სამოქალაქო ინტერესების დაცვის ადამიანის უფლებების დაცვის, მასმედიატან ურთიერთობის, ქალთა უფლებების და გენდერული სტერეოტიპების თემაზე;
  • 253 – მა ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა თვინინგ პროგრამაში, 24– მა პირმა მიიღო მონაწილეობა გაეროს მოდელირების პროგრამაში;
  • 16 – მა ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა მოხალისეთა გაცვლით პროგრამაში.