ინგლისური ენის ხელმისაწვდომობის სასტიპენდიო პროგრამა

მიზნობრივი ჯგუფი: 13– დან 15 წლამდე მოზარდები.

დონორ(ებ)ი: (USAID)

პარტნიორ(ებ)ი: PH International

მიზანი: ინგლისური ენის შესწავლის ხელმისაწვდომობა სოციალურად დაუცველი მოზარდებისათვის.

პროექტის ფარგლებში  პროგრამაში ჩართული 13 დან 15 წლამდე მოზარდები დაეუფლენ ინგლისურ ენას, მოეწყო საზაფხულო სკოლა, რომელიც მიზნად ისახავდა ინგლისური ენის გაუმჯობესებას და ლიდერული უნარ – ჩვევების განვითარებას.