სამოქალაქო განათლება ტრეფიკინგის პრევენციისათვის

მიზნობრივი ჯგუფი: სამოქალაქო საზოგადოება

დონორ(ებ)ი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტო

პარტნიორ(ებ)ი:

მიზანი: მხარი დაუჭიროს საქართველოს მთავრობას, გაზარდოს მოსახლეობის ცნობიერების დონე არალეგალური მიგრაციის რისკების და ტრეფიკინგის პრევენციის შესახებ.

პროექტის ფარგლებში: შეიქმნა მონაცემთა ბაზა საინფორმაციო საცნობარო მასალების შესახებ; ჩატარდა 4 სხვადასხვა ტიპის კონკურსი, რომლის ფარგლებში გამოვლინდა საუკეტესო ვიდეო რგოლი, ესსე, ბლოგი და ფოტო–ნამუშავარი. მოეწყო საინფორმაციო შეხვედრები ტრეფიკინგთან ბრძოლის თემაზე.