ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება – გზა ევროინტეგრაციისკენ

მიზნობრივი ჯგუფი: რეგიონული ორგანიზაციები.

დონორ(ებ)ი: ფონდი ,,ღია საზოგადოება საქართველო"

პარტნიორ(ებ)ი:

მიზანი: საქართველოს ეროვნული პლადფორმის მუშაობაში რეგიონული ორგანიზაციების ჩართულობის გაზრდა და მათი სრულფასოვანი მონაწილეობის ხელშეწყობა.

პროექტის ფარგლებში სისტემატურად უკეთდებოდა ორგანიზება სადისკუსიო შეხვედრებს, საქართველოს ევროინტეგრაციის თემაზე სატელევიზიო და რადიო გადაცემებს, ჩატარდა კონკურსი მედიაწარმომადგენლებისთვის, გამოიცა საინფორმაციო  ბროშურა საქართველოში ევროპული პლატფორმის მუშაობის და მასში გაწევრიანების პროცედურების შესახებ.