შიდსის, ალკოჰოლის, ნარკოტიკის და თამბაქოს მოხმარებისგან თავისუფალი და დაცული ჯანსაღი მომავლის თაობა

მიზნობრივი ჯგუფი: ახალგაზრდები.

დონორ(ებ)ი: აშშ–ს საელჩო USAID

პარტნიორ(ებ)ი:

მიზანი: ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, იმფორმირებულობის დონის გაზრდა

პროექტის ფარგლებში: 

  • 307 – მა ახალგაზრდამ გაიარა ტრენინგ – სემინარები შიდსის, ალკოჰოლის, ნარკოტიკებისა და თამბაქოს მავნებლობის შესახებ;
  • 1697 პირი მონაწილეობდა ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიზნით ირგანიზებულ სასწავლო საინფორმაციო კამპანიებში;
  • 251 ახალგაზრდის მონაწილეობით მოხდა შიდსის, გულის, ალერგიის, დიაბეტის, კობოს საერთაშორისო დღეების აღნიშვნა;
  • 41 პირის მონაწილეობიტ გაიმართა დისკუსიები ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ.