ინდივიდუალური დახმარება ქართველ მიგრანტებს

მიზნობრივი ჯგუფი: ქართველი მიგრანტები.

დონორ(ებ)ი: 

პარტნიორ(ებ)ი:

მიზანი: ქართველი მიგრანტების უფლებების დაცვა და ლეგალური მიგრაციის ხელშეწყობა თურქეთსა და საბერძნეთში.

პროექტის ფარგლებში:

  • 44 პირი დარეგისტრირდა მიგრაციის საკითხებით დაინტერესებულ პირთა ბაზაში;
  • 40 პირს გაეწია კონსულტაცია დასაქმების სამართლებრივ და რეინტეგრაციის საკითხებზე;
  • 270 პირის მონაწილეობით ქუთაისსა და იმერეთის სოფლებში გაიმართა საინფორმაციო კამპანია ,,ქალი და მიგრაცია", რომლის ფარგლებშიც მოეწყო ფილმის ჩვენება – დისკუსიები.