მოხალისეობის ქსელი

მიზნობრივი ჯგუფები: აღმოსავლეთ – დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის საჯარო პოლიტიკის ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვიტარება საქართველოში.

დონორ(ებ)ი: 

პარტნიორ(ებ)ი:

მიზანი:  მოხალისეობის პოპულარიზაცია და მოხალისეობრივი საქმიანობის შესახებ ახალგაზრდების ინფორმირებულობის დონის გაზრდა.

პროექტის ფარგლებში:

  • 573 პირი დარეგისტრირდა მოხალისეობის მსურველთა მონაცემთა ბაზაში;
  • 17 ახალგაზრდა ჩაერთო მოხალისეობრივ პროგრამებში;
  • ქუთაისში არსებული 20 ორგანიზაციის წარმომადგენელტა მონაწილეობით მოეწყო ფოკუს ჯგუფების შეხვედრები თემაზე: როგორ იყენებენ ორგანიზაციები მოხალისეების რესურსს.