თანაბარი შესაძლებლობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის

მიზნობრივი ჯგუფი: დასავლეთ საქართველოში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.

დონორ(ებ)ი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო.

პარტნიორ(ებ)ი: 

მიზანი: დასავლეთ საქართველოში მცხოვრები შშმ პირების თანაბარი შესაძლებლობებით უზრუნველყოფა, მათი უფლებების დაცვა და პროპაგანდა.

პროექტის ფარგლებში 92 შშმ ბავშვმა სწავლების ალტერნატიული მეთოდების გამოყენებით მიიღო ინფორმაცია ბავშვთა უფლებებზე, შშმ ბავშვის 100 მა მშობელმა მიიღო ინფორმაცია შშმ პირთა უფლებების, აქტიური მოქალაქეობის ადვოკატირების და ლობირების საკითხებზე.