შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა განათლების და დასაქმების ადვოკატირების საპილოტე პროგრამა

სამიზნე გუფი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.

დონორ(ებ)ი: ევროკავშირი.

პარტნიო(რებ)ი:

მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირტა განათლების და დასაქმების ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება.

პროექტის ფარგლებში:

  • შეიქმნა დასაქმების ცენტრი;
  • 138 პირი დარეგისტრირდა შშმ პირთა დასაქმების მონაცემტა ბაზაში;
  • 15 შშმ პირი ჩაირიცხა საზოგადოებრივ კოლეჯ ,,იბერიაში";
  • 33 მა პირმა გაიარა კარიერული ორიენტაციის ტრენინგები;
  • 62 შშმ პირი დასაქმდა დრზელვადიან სამუშაოზე.