ინტეგრირებული და ინკლუზიური სწავლების მოდელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის

მიზნობრივი ჯგუფი: 7– დან 11 წლამდე შშმ ბავშვები

მხარდამჭერები: World Vision -  საქართველო, World Vision- შვეიცარია

პროექტის მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და მათი უზრუნველყოფა თანაბარი შესაძლებლობებით.

პროექტის ფარგლებში გადამზადდნენ პედაგოგები ინკლუზიური და ინტეგრირებული სწავლების ტექნიკებში; მომზადდა  სპეციალური სასწავლო პროგრამა ინტეგრირებული კლასისათვის; გაიხსნა ინტეგრირებული კლასი.