კონტაქტი

: მისამართი: ქუთაისი, 4600

: გრიშაშვილის  მე –4 შეს #8

: ტელ: ( 0431 ) 25 13 30

: ინგოროყვას # 64

: ტელ: ( + 995 ) 577 46 31 40

www.edec.ge

fb.com/ngoEDEC