ჯილდოები

საქართველოს ბანკის ფონდის „სიცოცხლის ხე“ სერტიფიკატი განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს სოციალური მეწარმეობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებისათვის

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სიგელი განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს პროგრამა „საქართველოს მოხალისე“-2018 -ის განხორციელებაში შეტანილი წვლილისთვის

 

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მადლობის სიგელი განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან ორმხრივი თანამშრომლობისა და ნაყოფიერი მუშაობისთვის

 

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მადლობის სიგელი ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს ქუთაისის მუნიციპალიტეტთან აქტიური თანამშრომლობისთვის

 

ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ყველაზე აქტიური მომხმარებლის სიგელი ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს

 

PH International - საქართველოს სერტიფიკატი  განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებულ სამოქალაქო განათლების პროექტებში წარმატებული თანამშრომლობისთვის

 

PH International - საქართველოს ჯილდო განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებულ სამოქალაქო განათლების პროექტებში წარმატებული თანამშრომლობისთვის

 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს, დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის ჯილდო  - წლის საუკეთესო პარტნიორი

 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს, დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის სერტიფიკატი - წლის საუკეთესო პარტნიორი

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საპატიო სიგელი ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის დირექტორს ლიკა კილაძეს აფხაზეთიდან დევნილი თანამემამულეების მიმართ გამოჩენილი მხარდაჭერისა და თანადგომისთვის

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მადლობის სიგელი განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს ფესტივალში "აფხაზეთიდან აფხაზეთამდე! მდიდარი წარსული - ღირსეული მომავლისაკენ“ მონაწილეობისათვის

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მადლობის სიგელი განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს ფესტივალში "აფხაზეთიდან აფხაზეთამდე! მდიდარი წარსული - ღირსეული მომავლისაკენ“ მონაწილეობისათვის

 

თვითმმართველი ქალაქ ქუთაისის მერიის ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის საპატიო სიგელი ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს  - 2007 წელს ბავშვთა და ახალგაზრდობის სფეროში წარმატებული საქმიანობისთვის