კარიერული შესაძლებლობები

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი შესაძლებლობას აძლევს  სხვადასხვა აკადემიური კვალიფიკაციის მქონე ნიჭიერ ახალგაზრდებს ცენტრის სხვადასხვა სტაჟირების პროგრამებში ჩაერთონ. დაარსებიდან დღემდე ორგანიზაცია ზრუნავს სამუშაოს მაძიებელ პირებზე  და მათ კარიერული წინსვლისთვის საჭირო უნარების შეძენასა და განვითარებაში ეხმარება. ისინი ვინც წარმატებით გადიან სტაჟირებას აქვთ რეალური შანსი ორგანიზაციაში დასაქმდნენ და უკვე თანამშრომლის რანგში გააგრძელონ საქმიანობა.  

მიმდინარე ვაკანსიები: