სოფიო ფუტკარაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კომუნიკაციის მენეჯერი


ჩვენ ვცხოვრობთ ეპოქაში სადაც, ადამიანები თავისუფალი, ჯანმრთელი და აქტიური  სამოქალაქო საზოგადოების შექმნისაკენ მიისწრაფიან, ეპოქაში, სადაც ინდივიდებს მიეცათ შანსი, ისარგებლონ სოციალური სერვისებით, სადაც შეგვიძლია წვლილი შევიტანოთ მსოფლიოში ადამიანის  უფლებათა დაცვის გაუმჯობესების საქმეში. არასამთავრობო ორგანიზაციები გადამწყვეტ როლს ასრულებენ ამ მნიშვნელოვანი ამოცანების  პოზიტიურად დასახვის , განხორციელების  და გადაჭრის  საკითხებში.

ბედნიერი ვარ რომ ამ პროცესებში kedec აქტიურად არის ჩართული და მეც ერთი ატომისოდენა ნაწილაკი ვარ, რომელსაც სამყაროს უკეთესობისაკენ  გარდაქმნის  პროცესებში თავისი მოკრძალებული მოქალაქეობრივი წვლილი შეაქვს..