ნათია ნამიჭეიშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი


განათლების განვითარების და დაქსაქმების ცენტრში მეოთხე წელია რაც ვმუშაობ. ეს დრო ჩემთვის ახალი შესაძლებლობების, სწავლის, უნარ–ჩვევების და ახალი კონტაქტების განვითარებისათვის საუკეთესო პერიოდია. განსაკუთრებით სასიამოვნო ისაა, რომ ეს პროცესი სისტემატურად გძელდება, რაც ორგანიზაციის მუდმივი განვითარების შედეგია.აქ არის შესაძლებლობა იმუშაო კომფორტულ გარემოში, პროფესიონალთა ჯგუფთან ერთად, სადაც მხარს უჭერენ საინტერესო იდეებს და ზრუნავენ თანამშრომელთა მოტივაციაზე.