info@edec.ge
+995 (0) 431 25 13 30

ჩვენი გუნდი

teacher img

დიმიტრი ბერუაშვილი

დღის ცენტის მძღოლი
დიმიტრი ბერუაშვილი განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს 2011 წლიდან შეუერთდა, ის ცენტრის ბაზაზე, თერჯოლაში არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის „საპოვნელა“ მძღოლია. დიმიტრი პასუხისმგებელია ცენტრის ბენეფიციარების უსაფრთხო და კომფორტული ტრანსპორტირება უზრუნველყოს.