2018-2019 წელს EDEC-მა ეკონომიკიური განვითარების, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების, განათლებისა და ბავშვთა დაცვის მიმართულებებით არაერთი პროექტი განახორციელა.