ინგლისური ენის ხელმისაწვდომობის სასტიპენდიო პროგრამა

სახელი: ინგლისური ენის ხელმისაწვდომობის სასტიპენდიო პროგრამა

განხორციელების პერიოდი: 09.2012–07.2016

დონორები/პარტნიორები: აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), “პროექტი ჰარმონია” – საქართველო (PH International)

პროექტის განსახორციელებლად EDEC-ის მიერ მიღებული ბიუჯეტი: $15,180

მიზანი: ინგლისური ენის შესწავლის ხელმისაწვდომობა სოციალურად დაუცველი მოზარდებისათვის

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: 13–დან 15 წლამდე მოზარდები

 

განხორციელებული აქტივობები:

მოეწყო საზაფხულო სკოლა, რომელიც მიზნად ისახავდა ინგლისური ენის გაუმჯობესებას და ლიდერული უნარ – ჩვევების განვითარებას

 

მიღწეული შედეგები:

პროგრამაში ჩართული 13–დან 15 წლამდე მოზარდები დაეუფლენ ინგლისურ ენას

Skip to content