ანა ენუქიძე

დღის ცენტრის პედაგოგი

ანა ქუთაისის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრში „ჯადოსნური სამყარო” პედაგოგის პოზიციაზე 2021 წლიდან მუშაობს.

მან აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი წარმატებით დაასრულა და ამჟამად  ივანე ჯავახიშვილის პროფესიულ კოლეჯში, პროგრამაზე ,,სკოლამდელი აღზრდა” სწავლობს. სულ ცოტა ხნის წინ, მიიღო მონაწილეობა მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურების გამოცდაში და დღეს უკვე სრულუფლებიანი პედაგოგია.

ანა ჩართული იყო ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამაში (PITA), სადაც ასევე დასაქმებული იყო სტაჟიორის პოზიციაზე.

Skip to content