ანი ტურაბელიძე

დასაქმების კონსულტანტი

ანი ტურაბელიძე განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის გუნდს 2021 წლის ივლისში შემოუერთდა. ის დასაქმების კონსულტანტის პოზიციაზე მუშაობს.

ანი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ESCape- დასაქმება, მხარდაჭერა, კონსულტირება შრომის ბაზრის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად“ ფარგლებში ქუთაისში შექმნილ „დასაქმების მხარდაჭერის ცენტრში“ სამუშაოს მაძიებლებს კარიერულ კონსულტაციას უწევს.

ანის სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. მას გავლილი აქვს არაერთი ტრენინგი სხვადასხვა მიმართულებებით, მათ შორის კარიერული კონსულტირების განხრით.

Skip to content