დარიკო გელაშვილი

დღის ცენტრის პედაგოგის ასისტენტი

დარიკო გელაშვილი განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს 2018 წლიდან შეუერთდა. ამჟამად ის ცენტრის ბაზაზე საგურამოში არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და პირთა დღის ცენტრის „იალონი“ პედაგოგის ასისტენტია. დარიკო სოფელ საგურამოში ნორვეგიისა და შვედეთის საბჭოს (NRG) პროექტიის კოორდინატორი იყო. მუშაობდა სოფელ ავნევის საშუალო სკოლაში სამეურნეო ნაწილის გამგედ.

Skip to content