ელზა ბუცხრიკიძე

დღის ცენტრის პედაგოგის ასისტენტი

ელზა ბუცხრიკიძე განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს 2018 წლიდან შეუერთდა. ამჟამად ის ცენტრის ბაზაზე, თერჯოლაში არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის „საპოვნელა“ პედაგოგის ასისტენტია. ელზას პასუხისმგებლობაა ბენეფიციართა ფუნქციური უნარების განვითარება და ჩვევების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, თითოეულ ბენეფიციარზე ინდივიდუალური განვითარების გეგმით დასახული ამოცანების განხორციელების პროცესში მონაწილეობა და პედაგოგის დახმარება.

Skip to content