გვანცა დარახველიძე

დღის ცენტრის პედაგოგის ასისტენტი

გვანცა დარახველიძე განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს 2018 წელს შეუერთდა. ის ქუთაისის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის „ჯადოსნური სამყარო“ პედაგოგია. გვანცას პასუხისმგებლობაა ბენეფიციართა ფუნქციონალური უნარების განვითარება და ჩვევების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, თითოეულ ბენეფიციარზე ინდივიდუალური განვითარების გეგმით დასახული ამოცანების განხორციელების პროცესში მონაწილეობა და პედაგოგის დახმარება. აკადემიური განათლება გვანცამ სამედიცინო კოლეჯში ,,ქუთაისი“ ფარმაციის სპეციალობით მიიღო.

Skip to content