მაია ფირცხალავა

დღის ცენტრის პედაგოგის ასისტენტი

მაია ფირცხალავა განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს 2019 წელს შეუერთდა. ის ქუთაისის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის „ჯადოსნური სამყარო“ პედაგოგის ასისტენტია. აქვს კერძო მასწავლებლად მუშაობის გამოცდილება.

მაიას პასუხისმგებლობაა ბენეფიციართა ფუნქციონალური უნარების განვითარება და ჩვევების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, თითოეულ ბენეფიციარზე ინდივიდუალური განვითარების გეგმით დასახული ამოცანების განხორციელების პროცესში მონაწილეობა და პედაგოგის დახმარება.

აკადემიური განათლება მაიამ ქუთაისის ნიკოლოზ მუსხელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ინჟინერ-მექანიკოსის სპეციალობით მიიღო.

Skip to content