ნათია გოგონაძე

დღის ცენტრის პედაგოგი

ნათია გოგონაძე განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს 2009 წლიდან შეუერთდა, ნათია სამტრედიაში არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის „ლამპარი“ პედაგოგია. აკადემიური განათლება ნათიამ ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, პედაგოგიკის ფაკულტეტზე, დაწყებითი სწავლების პედაგოგიკისა და მეთოდიკის სპეციალობით მიიღო.
კვალიფიკაციის ასამაღლებლად მან არაერთი ტრენინგსა და მოკლე საგანმანათლებლო პროგრამაში მიიღო მონაწილეობა. ნათიას ძირითად ინტერესს ინკლუზიური განათლება, მასთან დაკავშირებული გამოწვევები და გადაჭრის გზები წარმოადგენს.

Skip to content