ნინო გელაშვილი

დღის ცენტრის პედაგოგი

ნინო გელაშვილი განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს 2019 წლიდან შეუერთდა. ამჟამად ის ცენტრის ბაზაზე, თერჯოლაში არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის „საპოვნელა“ პედაგოგია. აკადემიური განათლება მან თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესხეთის ფილიალში მიიღო და პედაგოგის კვალიფიკაცია მიენიჭა.

Skip to content