შუქია თვალაბეიშვილი

დღის ცენტრის პედაგოგის ასისტენტი

შუქია თვალაბეიშვილი განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს 2009 წლიდან შემოუერთდა, შუქია სამტრედიაში არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის  „ლამპარი“  პედაგოგის ასისტენტია.

აკადემიური განათლება შუქიამ თბილისის ინდუსტრიულ პედაგოგიურ ტექნიკუმში პედაგოგის სპეციალობით მიიღო. კვალიფიკაციის ასამაღლებლად მან არაერთი ტრენინგსა და მოკლე საგანმანათლებლო პროგრამაში მიიღო მონაწილეობა. შუქიას  ძირითად ინტერესს ინკლუზიური განათლება, მასთან დაკავშირებული გამოწვევები და გადაჭრის გზები წარმოადგენს.

Skip to content