სვეტლანა ძნელაძე

დღის ცენტრის პედაგოგის ასისტენტი

სვეტლანა ძნელაძე განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს 2009 წლიდან შეუერთდა, სვეტლანა სამტრედიაში არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის  „ლამპარი“ პედაგოგის ასისტენტია.

კვალიფიკაციის ასამაღლებლად სვეტლანამ არაერთი ტრენინგსა და მოკლე საგანმანათლებლო პროგრამაში მიიღო მონაწილეობა. სვეტლანას ძირითად ინტერესს ინკლუზიური განათლება, მასთან დაკავშირებული გამოწვევები და გადაჭრის გზები წარმოადგენს.

Skip to content