თამაზ ცაგარეიშვილი

დღის ცენტის მძღოლი

თამაზ ცაგარეიშვილი განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს 2009 წლიდან შეუერთდა, ის სამტრედიაში არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის „ლამპარი“ მძღოლია. თამაზი პასუხისმგებელია ცენტრის ბენეფიციარების უსაფრთხო და კომფორტული ტრანსპორტირება უზრუნველყოს.

Skip to content